Recept gyógyuláshoz

„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Króniák 7,13-14)

Kedves Testvéreim!

Salamon, Izráel királya, aki bölcsességéről volt híres, miután felépíttette a jeruzsálemi templomot és felszentelte, a fenti ígéretet kapta Istentől. Most szinte az egész világ erre a gyógyulásra vár. De ha jobban megnézzük nem csupán gyógyulásról van szó, hanem hármas az ígéret. Mielőtt azonban megnéznénk ezeket, nézzük meg mik a feltételek.

1. „Megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el.” Már a konfirmandusok megtanulják, hogy Krisztusról neveznek bennünket keresztyénnek, így itt rólunk van szó, nem egy másik népről. A baj nem is ezzel van, hanem az alázattal, azaz magunk megalázásával. Jézus azt mondja: „aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 14,11) Bár első hallásra idegenkedünk tőle ez szükséges és egyáltalán nem olyan nehéz és fájdalmas, mint gondolnánk. Sajnos hozzá vagyunk szokva, hogy ember az embert, vagy ember az állatot kegyetlenül alázza meg. Istennél ez is máshogyan van. Éppen a mostani fenyegető járványban nem kerülhetjük el, hogy szembe ne nézzünk azzal, hogy mennyire is törékeny az életünk. Milyen sokszor nem veszünk erről tudomást, mert úgy gondoljuk, hogy pillanatnyi egészségünk örökké tart, vagy éppen megtanulunk együtt élni egy-egy vérnyomáscsökkentővel, vagy egyéb gyógyszerrel. Nem szabad magunkat elbíznunk! Sokkal inkább megalázkodnunk az előtt, aki előtt még megtehetjük biztonsággal és Isten kegyelmére bíznunk magunkat. Ez nem veszélyt, hanem ígéretet rejt: „aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37)

2. „Ha imádkoznak.” Imáink sohasem sorvadhatnak a bevásárlólista szintjére, amikor vég nélkül soroljuk kívánságainkat Istennek. Nem is fogadóóra, ahol vég nélkül panaszkodhatunk. Az imádság a lélek lélegzetvétele. Tehát életfenntartó folyamat. Összekapcsol bennünket az élet forrásával, Istennel. Tehát nem egyirányú, nem lehet, hogy csak én beszélek. Hagynom kell Istent is megszólalni. Sokszor beleesünk abba a hibába, hogy túl hamar lerakjuk az imádság telefonkagylóját, válaszra nem várva. Ne hamarkodjuk el az imádságot!
3. „Keresnek engem” Ézsaiás próféta által ezt üzente Isten a népnek: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6) Néha, különösen ilyen helyzetekben, vagy gyász, betegség idején úgy tűnik számunkra, hogy Isten távol van. Jézus azt ígérte nekünk, hogy minden nap velünk lesz. Ő tehát a mindig jelenlévő, aki mindig megtalálható. Lelki és testi próbáinkban. Betegágyon, ravatal mellett éppúgy, mint örömben és ünneplésben. De hol található meg. Nem a természetben, még csak nem is a másik emberben. Ő önmagáról a Bibliában beszél. Elsősorban Igéjében keressük!

4. „Megtérnek gonosz utaikról.” Megtérni azt jelent, hogy elfordulunk valahonnan és odafordulunk valami máshoz. Istennel kapcsolatban az ember számára ez egy hátraarcot jelent. Életünk a bűneink miatt egyre távolodik Istentől. Muszáj visszafordulnunk. Úgy mint a Jordán folyóban, mely a Holt-tengerbe ömlik, a halak, amint megérzik a sós vizet, vissza kell forduljanak a folyásiránnyal szembe, különben elpusztulnak. Így sodródik életünk is a forrástól egyre messzebb. Ilyen élet-halál kérdés a megtérés is.

5. „Meghallgatom a mennyből.” Isten egyik legtöbbször megismételt ígérete, hogy figyel ránk. Nem akar távol lenni, és nem is marad távol senkitől, aki keresi őt. Konfirmációban kapott áldás-ígéretem már sokszor segített át nehéz időkön: „Maga az Úr vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!” (5Móz 31,8) Erősítsen most mindannyiunkat meg abban, hogy keressük bátran Isten közelségét.

6. „Megbocsátom vétküket.” Ahhoz hogy egy kapcsolat jól működjön, el kell távolítani az akadályokat. Ilyen akadály Isten és köztünk a bűn és annak következménye. A bűn, a bűnös embert minden esetben Isten ellenségévé teszi. De Isten kész megbocsátani. Sőt már meg is tette, hiszen egyszülött Fiát elküldte, hogy a bűn jogos büntetését ő szenvedje el. Nekünk ma már csak annyi a dolgunk, hogy elhisszük Isten bocsánatát és Jézus szeretetét, és hogy harcolunk a bűn életünkben jelenlévő következményeivel szemben. Ezek, mint maga a bűn is nagyon sokfélék. Egy-egy rossz szokás, berögződés. De ilyen maga a vírus is. A bűnnel együtt a világ pusztulásra van ítélve. De mert a bűn sem csak tisztán lelki, a harc sem lehet az. Kötelességünk harcolni a tudomány eszközeivel, kezünk munkájával éppen úgy, mint lelkünk erőforrásaival a bűn következményeivel szemben!

7. „Meggyógyítom országukat.” A betegségek ellen az esetek többségében az immunrendszerünk sikerrel veszi fel a harcot. Előfordul azonban, hogy segítségre szorulunk. A koronavírus a jelenlegi ismereteink szerint mintegy 80%-ban nem okoz komoly tüneteket. Ezzel sokban hasonlít a bűn-betegségre. A bűn halálozási mutatója azonban 100%. De jó, hír hogy megfelelő kezeléssel a bűnből bizonyos a gyógyulás. Erre magától az ember nem képes. Isten ígérete nem csak a bűnök bocsánata, hanem mennyei vakcina. A Biblia úgy mondja, Jézus Krisztus életet hordozó vére az, ami gyógyulást és örök életet ad. Ő nem csak hív magához, de magát is adja. Katolikus testvéreink szép szóhasználatával, Isten az ő Megelevenítő Szentlelkét adja. Ő tanácsol, erősít, bátorít és gyógyít.

A koronavírus ellen ma még nincs ellenszer. Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb legyen. Életünk nagy kérdésére viszont van megoldás: miért vagyok itt a világon? Azért, hogy a helyeden légy! A te helyed pedig Isten közelében van. Erről szól a Salamonnak adott ígéret. Isten helyre akar állítani, a helyedre akar állítani. Ez pedig az ő közelében, a vele való kapocslatban van. Előttünk a recept, amit a Mennyei Orvos felírt, a túladagolás veszélye nem áll fenn, de csak rajtunk múlik, hogy élünk-e vele!

Mennyei Atyánk!
Köszönjük, hogy te nem maradsz tőlünk távol. Most nagyon nagy szükségünk van Rád! Lelkünk háborog, és úgy érezzük a halál árnyékának völgyében járunk. Te vezess át ezen bennünket. Kérünk gyógyítsd életünket!
Könyörgünk azokért akik betegek, adj nekik erőt! Könyörgünk az orvosokért, ápolókért, mindenkiért aki küzd a bűnnek eme szörnyű következmény ellen, erősítsd meg őket testükben lelkükben, el ne hagyd őket!
Tudjuk, hogy mindent fel tudsz használni megváltó akaratodra, nem értjük miért engeded most ezt a nagy bajt ránk, de kérjük segíts, hogy mondhassuk ha elvonul a veszedelem: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség”! Addig pedig hadd tudjuk magunkat oltalmazó kezed alatt!

Ámen