Húsvéti alkalmak a gyülekezetben

 

69. Kérdés-felelet:

Hogyan fogsz készülni az Úr asztalához?
Igaz bűnbánattal. Részt veszek az előkészítő héten az istentiszteleteken.
Megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket
én bántottam meg.

Szerdán 17:00-tól bűnbánati istentisztelet.
Csütrötökön 17:00-tól nagycsütörtöki istentisztelet.
Pénteken 17:00-tól nagypénteki istentisztelet.
Szombaton 10:00-tól Húsvéti Klub a gyermekek számára.
Szombaton 17:00-tól nagyszombati istentisztelet.
Vasárnap 11:00-tól húsvéti úrvacsorás istentisztelet.
Vasárnap 16:00-tól délutáni istentisztelet a legátus szolgálatával.
Hétfőn 11:00-tól húsvéthétfői istentisztelet a legátus szolgálatával.