Egy asztalnál Jézussal

Egy asztalnál Jézussal

Igehirdetések
"Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a páskavacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt." (Lk 22,13-14) Az utolsó vacsorán gyors számvetést végezve is, legalább 13-an voltak együtt, bár ez a szám minden bizonnyal ennél nagyobb volt. Ünnepelni ugyanis együtt jó. A járvány megjelenése óta, a bevezetett rendelkezések miatt, családunkban két születésnap megünneplését kellett elhalasztanunk, remélhetőleg csak egy kevés időre. Ilyenkor értékeli az ember igazán azokat a néha csak átlagosnak tartott, de valójában békés és kegyelemteljes napokat, amikor az élet haladhat a normális medrében. Rádöbbenünk, hogy találkozásaink, melyeket sokszor csak halasztgatunk, lemondunk vagy időnként lekésünk, sokkal többet jelentenek néhány egymásnak mondott szónál. Amit a hétköznapi élet természetes részének tekintünk éltető erő. Olyanok, mint a vitaminok, amikre csak akkor figyelünk oda, ha hiányoznak.…
Read More
A mi várunk

A mi várunk

Igehirdetések
„ A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.  Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld.  A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.  A Seregek Ura…
Read More
Csendes segítség

Csendes segítség

Igehirdetések
„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt.” (Ézsaiás 42,1-3) Kedves Testvérek!   Szorongattatott helyzetben, veszedelemben az ember érzékenyebbé válik Isten megszólítására. Ahogy a tárgyi világ bizonytalansága egyre nő, mert egyre kevésbé kiszámítható a jövő, úgy jelenthet egyre inkább kapaszkodót a lelki valóság. Ilyen helyzetben volt az a nép is, akiknek Ézsiás próféta ezeket az szavakat is intézte. Egészen bizonytalan helyzetben voltak. Sőt, ha valamiben bizonyosságuk lehetett az az volt, hogy hamarosan rosszabbra fordulnak majd a dolgok. Az ő életükben a politika és a hatalmi harcok forgatták fel a hétköznapokat. Világbirodalmak ütközőzónája volt lakóhelyük. Egy ilyen korszakban…
Read More
Recept gyógyuláshoz

Recept gyógyuláshoz

Igehirdetések
„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2Króniák 7,13-14) Kedves Testvéreim! Salamon, Izráel királya, aki bölcsességéről volt híres, miután felépíttette a jeruzsálemi templomot és felszentelte, a fenti ígéretet kapta Istentől. Most szinte az egész világ erre a gyógyulásra vár. De ha jobban megnézzük nem csupán gyógyulásról van szó, hanem hármas az ígéret. Mielőtt azonban megnéznénk ezeket, nézzük meg mik a feltételek. 1. „Megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el.” Már a konfirmandusok megtanulják, hogy Krisztusról neveznek bennünket keresztyénnek, így itt rólunk van szó, nem egy másik népről. A…
Read More