A templom felújítása

Hírek
A templomépület felújításának végéhez érkeztünk, melynek utolsó szakaszát az EEÖR-KP-1-2021/1-000230 azonosítószámú forrás biztosította. Ebben a projektben a torony homlokzata és a toronysisak festése újulhatott meg.
Read More

Templomtorony felújítása

Hírek
Hamarosan elkészül templomunk tornyának felújítása. A torony homlokzatának és a toronysisak festésének megújulását az EEÖR-KP-1-2021/1-000230 azonosítószámú támogatásban elnyert forrásban bíztosítja gyülekezetünk számára Magyarország Kormánya.
Read More
Advent 4.

Advent 4.

Igehirdetések
"Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Filippi 4,4-7) Egy felszólítással kezdődik az igerészlet: örüljetek! Advent negyedik vasárnapja az örömről szól, hiszen egészen közel van már karácsony. Az örömmel úgy vagyunk, mint nagyon sok mással az életünkben. Ha van rá okunk örülünk, ha nincs, akkor viszont el sem tudjuk képzelni. Van úgy, hogy az örömünket semmi sem veheti el, és talán ennél többször érezzük úgy, hogy semmi nincs, ami örömöt okozhatna. Talán valóban nem örülünk most semminek amikor ezeket a sorokat olvassuk. Ha így van akkor éppen nekünk szól ez…
Read More
Advent 3.

Advent 3.

Igehirdetések
"A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog." (Ézsaiás 9,1) Az esztendő legsötétebb hat hetéből, négy esik adventre. Ebben az időszakban egyre rövidülnek a nappalok, egészen december 21-ig, amikor az év legrövidebb nappala és leghosszabb éjszakája van. A téli napfordulót követően, alig észrevehetően, de ismét hosszabbodnak a napok. Lassan a sötétség uralmát legyőzi a világosság. Nem csoda hát, hogy a régiek, akiknek nem állt rendelkezésére villanykapcsoló és kimeríthetetlennek tűnő energia és fényforrás, nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a csillagászati eseménynek. A sötétség felett győzedelmeskedik a világosság, és az ember fellélegezhet. Reménység gyúlhat, hogy ismét lesz tavasz, a tél egyszer véget ér, az élet győz a halál felett. Ezekkel a gondolatokkal hosszú évszázadokon keresztül emberi generációk sora tudott azonosulni és még ma is tud, néhány szélsőséges kivételtől…
Read More
Advent 2.

Advent 2.

Igehirdetések
"Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküt tevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet…
Read More
Advent 1.

Advent 1.

Igehirdetések
Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem. (Máté 11,1-6) Advent a várakozás és felkészülés ideje. Bár az a tapasztalatom, hogy korunkban a várakozást felváltotta, a rohanás és a belső felkészülést elvakítja a díszek kavalkádja. Közhelyes talán ez a megállapítás és talán minden korszakra igaz. Könnyebb az embernek azzal foglalkoznia, amit lát, mint azzal a belső valósággal, amivel néha nehéz számot vetni. Azzal, hogy ki-ki hányadán áll az…
Read More
Szövetség

Szövetség

Igehirdetések
„Isten azt mondta Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány…
Read More
Isten fegyverzete 2

Isten fegyverzete 2

Igehirdetések
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (Efézus 6,10-17) Kedves Testvérek! Legutóbb közelebbről szemügyre vettük az Isten által kínált fegyvertár első három elemét, az igazságszeretet övét, a megigazulás…
Read More
Isten fegyverzete

Isten fegyverzete

Igehirdetések
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (Efézus 6,10-17) Kedves Testvérek! Az Efézusi levél olvasásában a következő héten érkezünk el a fent olvasható szakaszhoz, így most és a…
Read More
Merre mész?

Merre mész?

Igehirdetések
„Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint; igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki…
Read More